DIABOLO
INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Vrijwilliger geweest zijn bij het 1 Reg Karabiniers - Wielrijders Vrijwilliger zijn bij 1/3 Cy - Kamp Beverlo Vrijwilligers Dienstplichige geweest zijn bij het 1Cy Een jaarlijkse bijdrage storten, in de maand januari, van € 10,00 op: RekNr: IBAN:  BE65 0004 1733  2796 BIC   : BPOTBEB1 met als vermelding : Lidgeld DIABOLO 2018 Dienstplichtigen Erik Van Hecke Seringenlaan 14 3990 PEER Door u als lid in te schrijven geeft u ons uw uitdrukkelijke toestemming om uw gegevens op te slaan in onze databank DIABOLO ZAL GEEN GEGEVENS VERSTREKKEN AAN DERDEN