DIABOLO
INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Vrijwilliger geweest zijn bij het 1 Reg Karabiniers - Wielrijders of Vrijwilliger zijn bij  Kamp Beverlo Een jaarlijkse bijdrage storten, in de maand januari, van 10,00  RekNr   IBAN  BE65 0004 1733 2796 BIC  BPOTBEB1 Erik Van Hecke Seringenlaan 14 3990 PEER Door u als lid in te schrijven geeft u ons uw uitdrukkelijke toestemming om uw gegevens op te slaan in onze databank DIABOLO ZAL GEEN GEGEVENS VERSTREKKEN AAN DERDEN