DIABOLO Wij betuigen aan de beproefde families ons oprecht medeleven en rouwbeklag